Shyriiwook

Woorgh nyhooo roh wuohoa!

Rohyou nyohar houa yooh wonrou. Rrrhaa hnuaa graaa woohor. Haaaunooh voouro rorho ghraahgra rhuuya worhhhaao. Wioauhaoo grhaao yaorra rouroa? Yoragh, ruuggua...

Samurai Comics